תשובה

תשובה מביא אל פתחם של אישים מתחום התרבות את אותן השאלות, אנושיות, בוחנות ואינטימיות.
להשתתפות במדור אנא צרו קשר.

תשובה: יצחק כהן

"איבדתי את המחשבה שהאדם יכול לעצב את חייו כרצונו, שהוא לא חייב דין וחשבון על החלטותיו"

תשובה: סיגל נאור

"הגירוש הזה מגן העדן הנרקיסיסטי והמדומיין של האהבה היה כואב ומרגש"